Dla kogo?

Dla wszystkich firm posiadających flotę powyżej 20 pojazdów (bez względu na ich rodzaj i typ)

Dla grup kierowców liczących ponad 20 osób, którzy nie są właścicielami pojazdów

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie
prawne DAS FLOTA?

W zarządzaniu flotą pojazdów każda firma dąży do tego, aby jak najlepiej zabezpieczyć się przed różnymi rodzajami ryzyka i związanymi z nimi kosztami. Jedną z takich sferą problemy prawne. Na ich wypadek przedsiębiorstwa mogą się zabezpieczyć specjalnym ubezpieczeniem prawnym, które zapewnia dostęp do szybkiej pomocy prawnej i finansuje koszty związane z ewentualnym procesem sądowym oraz reprezentowaniem przez adwokata czy radcę prawnego.

Jak działa ubezpieczenie prawne?

Doradzamy

 • Udzielając nielimitowanych porad prawnych
 • Analizując dokumenty

Finansujemy

 • prawnika dla Twojej Firmy
 • Koszty procesu sądowego
 • Koszty ekspertyz i tłumaczeń

Pomagamy

 • W kraju i za granicą
 • Twojej firmie i Twoim kierowcom

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawnych interesów związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego, wymienionego w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje ochronę prawną m.in.:

 • szkód na pojeździe,
 • szkód osobowych w komunikacji drogowej,
 • spraw dotyczących umów związanych z pojazdem,
 • spraw dotyczących uprawnień kierowcy,
 • spraw z zakresu prawa karnego i wykroczeń w komunikacji drogowej.

Przykładowe sytuacje w jakich działa ubezpieczenie

Obrona przed zarzutami karnymi

Zobacz więcej

Dochodzenie odszkodowania za szkody i przestój

Zobacz więcej

Szczegółowe informacje na temat DAS FLOTA znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Chcesz wiedzieć więcej?

Dodatkowa ochrona

Klauzula Ochrona Prawna w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym Rozwiń

 • Klauzula obejmuje sprawy dotyczące:
 • warunków wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,
 • czasu pracy kierowców,
 • wymogów prawnych przewozu osób lub towarów,
 • warunków technicznych pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasad ponoszenia opłat drogowych za przejazd.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia «Ochrona Prawna dla Właścicieli, Posiadaczy i Kierowców Pojazdów Mechanicznych»Otwórz

Karta Produktu «Ochrona Prawna dla Właścicieli, Posiadaczy i Kierowców Pojazdów Mechanicznych» Otwórz

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.