Oferta dla rodzin

Czy wiesz, że

75%

Polaków uważa, że pomoc prawnika przydałaby im się przynajmniej raz w roku.

1/3

Polaków najczęściej problem prawny ma ze sprawami związanymi z urzędami lub instytucjami. Drugie miejsce zajmują kwestie związane z samochodem lub transportem. Na trzeciej pozycji znajdują się sprawy dotyczące pracy i zatrudnienia.

Dla kogo?

Dla Ciebie i członków Twojej rodziny

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie prawne w życiu prywatnym?

Nieznajomość prawa szkodzi, lecz nie zwalnia od jego przestrzegania. Trudno poruszać się w gąszczu przepisów prawnych, nie zajmując się tym profesjonalnie na co dzień. A problem prawny może przytrafić się każdemu z nas. Ubezpieczenie prawne DAS zapewni Tobie i Twoim bliskim ochronę m.in. dzięki bieżącym telefonicznym poradom prawnym oraz zabezpieczy domowy budżet przed kosztownymi wydatkami w przypadku uczestnictwa w sporze sądowym.

Jak działa ubezpieczenie prawne?

Doradzamy

 • Udzielając nielimitowanych porad prawnych
 • Analizując dokumenty

Finansujemy

 • Adwokata
 • Koszty procesu sądowego
 • Koszty ekspertyz i tłumaczeń

Pomagamy

 • W kraju i za granicą
 • Tobie i Twojej rodzinie

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawnych interesów Ubezpieczonego związanych z jego prywatną sferą życia, a także:

 • wynikających ze stosunku pracy,
 • związanych z umowami zawieranymi przez Ubezpieczonego jako konsumenta,
 • wynikających z doznania uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • związanych z kierowaniem przez Ubezpieczonego pojazdem,
 • związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu mechanicznego
 • związanych z nieruchomością.

Przykłady sytuacji, w których pomoże ubezpieczenie:

Wypadek w drodze do pracy

Zobacz więcej

Analiza umowy

Zobacz więcej

Reklamacja sprzętu RTV

Zobacz więcej

Szczegółowe informacje na ten temat ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Koszt Ubezpieczenia

Od 57 zł miesięcznie

Dodatkowa ochrona

Klauzula „Ochrona Prawna Kierowcy Zawodowego w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym” Rozwiń

 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe dotyczące naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia, w następującym zakresie:
 • warunków wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,
 • czasu pracy kierowców,
 • warunków technicznych pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasad i wymogów prawnych przewozu osób lub towarów,
 • przepisów regulujących zasady ponoszenia opłat drogowych za przejazd po drogach publicznych przez pojazdy samochodowe.
 • Przykład sytuacji, w której działa klauzula

  Kontrola służb transportu drogowego

  Zobacz więcej

Klauzula „Obrona Ubezpieczającego przed Roszczeniami” Rozwiń

 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są spory w sferze życia prywatnego, wynikające z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym albo niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
 • Limity świadczeń określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Klauzula „Rozszerzone Doradztwo i Konsultacje Prawne” Rozwiń

 • Organizacja i pokrycie kosztów następujących usług prawnych:
 • przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji,
 • bezpośrednie porady i konsultacje prawne,
 • sporządzenia testamentu.
 • Limity świadczeń określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki UbezpieczeniaOtwórz

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Otwórz

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.