Dla kogo?

Dla osoby fizycznej i członków jej rodziny

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie prawne w życiu prywatnym?

Z prawem mamy do czynienia na każdym kroku. Codziennie uczestniczymy w różnych zdarzeniach, które reguluje prawo – np. zawieramy umowę kupna towarów lub wykonania usług, stosujemy się do przepisów ruchu drogowego jadąc samochodem czy przechodząc przez jezdnię. Nie możemy do końca wyeliminować ryzyka, że ktoś nie dotrzyma warunków zawartej umowy czy nie zastosuje się do przepisów albo, że my sami np. nieumyślnie naruszymy prawo.

Jak działa ubezpieczenie prawne?

Doradzamy

 • Udzielając nielimitowanych porad prawnych
 • Analizując dokumenty

Finansujemy

 • Prawnika
 • Koszty procesu sądowego
 • Koszty ekspertyz i tłumaczeń

Pomagamy

 • W kraju i za granicą
 • Tobie i Twojej rodzinie

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawnych interesów Ubezpieczonego związanych z jego prywatną sferą życia, a także:

 • wynikających ze stosunku pracy,
 • związanych z umowami zawieranymi przez Ubezpieczonego jako konsumenta,
 • wynikających z doznania uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • związanych z kierowaniem przez Ubezpieczonego pojazdem,
 • związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu mechanicznego
 • związanych z nieruchomością,

Przykładowe sytuacje w jakich działa ubezpieczenie

Wypadek w drodze do pracy

Zobacz więcej

Analiza umowy

Zobacz więcej

Reklamacja sprzętu RTV

Zobacz więcej

Szczegółowe informacje na ten temat ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Koszt Ubezpieczenia

Od 57 zł miesięcznie

Jak kupić ubezpieczenie?

Znajdź Agenta

Dodatkowa ochrona

Klauzula Ochrona Prawna Kierowcy Zawodowego w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym Rozwiń

 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe dotyczące naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia, w następującym zakresie:
 • warunków wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,
 • czasu pracy kierowców,
 • warunków technicznych pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasad i wymogów prawnych przewozu osób lub towarów,
 • przepisów regulujących zasady ponoszenia opłat drogowych za przejazd po drogach publicznych przez pojazdy samochodowe.
 • Przykładowe sytuacje w jakich działa klauzula

  Wypadek drogowy za granicą

  Zobacz więcej

  Kontrola służb transportu drogowego

  Zobacz więcej

Klauzula Obrona Ubezpieczającego przed Roszczeniami Rozwiń

 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są spory w sferze życia prywatnego, wynikające z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym albo niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, w zakresie pokrywania kosztów prawnych.

Klauzula Rozszerzone Doradztwo i Konsultacje Prawne Rozwiń

 • Organizacja i pokrycie kosztów następujących usług prawnych:
 • przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji,
 • bezpośrednie porady i konsultacje prawne,
 • sporządzenia testamentu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Otwórz

Karta Produktu «Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym» Otwórz

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.