Dla kogo?

Dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 25 pracowników

Ddodatkowa możliwość ubezpieczenia członków rodziny- małżonka/partnera i dzieci pracownika

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie grupowe DAS BENEFIT PRAWNY?

Obecnie pracownicy, oprócz wynagrodzenia, oczekują dodatkowych programów motywacyjnych. Jak spełnić oczekiwania już zatrudnionych w ramach jednej organizacji oraz potencjalnych kandydatów do pracy? Jaki benefit będzie sprawiedliwy i wartościowy dla wszystkich, a jednocześnie pozwoli zaspokoić indywidualne potrzeby każdego pracownika? Odpowiedź to DAS BENEFIT PRAWNY. Z badań wynika, że aż 88% ankietowanych osób w Polsce pomoc prawną uważa za atrakcyjny benefit pracowniczy.
Korzyści z DAS BENEFIT PRAWNY:

 • Pozytywnie wpływa na wizerunek pracodawcy w oczach zatrudnionych, a także przyciąga kandydatów do pracy.
 • Dostępny dla wszystkich pracowników bez względu na wiek, stanowisko i status rodzinny.
 • Niesie realną pomoc pracownikom w świecie zagmatwanych przepisów prawnych i niweluje zagrożenia wynikające z nieznajomości lub niezrozumienia prawa w różnych sferach życia (w domu, w drodze, w szkole, w Internecie, na urlopie, za granicą, itd.)
 • Oszczędza czas i pieniądze pracowników.

Jak działa ubezpieczenie prawne?

Doradzamy

 • Udzielając nielimitowanych porad prawnych
 • Analizując dokumenty

Finansujemy

 • Prawnika
 • Koszty procesu sądowego
 • Koszty ekspertyz i tłumaczeń

Pomagamy

 • W kraju i za granicą
 • Twoim Pracownikom

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawnych interesów związanych ze sferą życia prywatnego Twojego pracownika w zależności od zakresu wybranego wariantu DAS BENEFIT PRAWNY. Dostępne są trzy warianty benefitu z możliwością połączenia ich w pakiet.

DAS BENEFIT PRAWNY obejmuje pokrycie kosztów usług prawnych związanych z prywatną sferą życia Klienta na etapie pozasądowym.
Zakres DAS BENEFIT PRAWNY W ramach problemów prawnych związanych ze wszystkimi dziedzinami prawa w życiu prywatnym zorganizujemy i pokryjemy koszt:
 • telefonicznych porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzania opinii i analiz prawnych,
 • przygotowania umów,
 • porad i konsultacji prawnych w kancelariach prawnych,
 • obsługi prawnej dziedziczenia
Przykład zdarzenia Twój pracownik był uczestnikiem wypadku drogowego i nie wie jak się zachować, co może prowadzić do konsekwencji prawnych. Dzięki DAS BENEFIT PRAWNY będzie mógł On zadzwonić do prawnika, który wyjaśni Mu jak powinien się zachować, poinformuje, co powinien zawrzeć w oświadczeniu o zdarzeniu drogowym i jak zabezpieczyć dowody.
Zasięg terytorialny Zdarzenia podlegające prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej.
Suma ubezpieczenia 5 000 PLN/rok (dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych).
DAS BENEFIT PRAWNY obejmuje usługi prawne zawarte w Wariancie nr 1 oraz dodatkowo zapewnia finansowanie kosztów prawnych w sprawach sądowych związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym. Uczestnikiem ruchu drogowego może być: kierowca, pasażer, rowerzysta lub pieszy.
Zakres DAS BENEFIT PRAWNY Poza zakresem określonym w Wariancie I, obejmuje dodatkowo finansowanie kosztów prawnych w następujących sprawach oraz problemach prawnych związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym:
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
 • obrony i reprezentacji w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia
 • reprezentacji w związku z zatrzymaniem prawa jazdy
Przykład zdarzenia Twój Pracownik kupił auto, które miało ukrytą wadę? Mimo poniesionych kosztów nie posiada sprawnego samochodu? Dzięki DAS BENEFIT PRAWNY będzie miał On sfinansowaną i zorganizowaną pomoc prawną, która doprowadzi do obniżenia ceny samochodu lub zwrotu kosztów naprawy.
Zasięg terytorialny Zdarzenia podlegającego prawu polskiemu i jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz zdarzenia, do których doszło na terenie Unii Europejskiej oraz Watykanu, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii.
Suma ubezpieczenia 35 000 PLN/rok (dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych).
DAS BENEFIT PRAWNY obejmuje usługi prawne zawarte w Wariancie I oraz dodatkowo zapewnia finansowanie kosztów prawnych w sprawach sądowych związanych z prywatną sferą życia Klienta.
Zakres DAS BENEFIT PRAWNY Poza zakresem określonym w Wariancie I, obejmuje dodatkowo finansowanie kosztów prawnych w następujących sprawach oraz problemach prawnych związanych z życiem prywatnym:
 • dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie ciał, w tym np. pokrycie kosztów leczenia oraz dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu uszkodzenia mienia oraz posiadania lub użytkowania nieruchomości,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu umów dotyczących nieruchomości,
 • obrony przed roszczeniami z tytułu wyrządzonej szkody,
 • obrony w sprawach karnych.
Przykład zdarzenia Twojemu Pracownikowi sąsiad zalał mieszkanie tak bardzo, że był konieczny kosztowny remont? Dzięki DAS BENEFIT PRAWNY będzie miał On sfinansowaną i zorganizowaną pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowania od sąsiada lub jego ubezpieczyciela.
Zasięg terytorialny Zdarzenia podlegającego prawu polskiemu i jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz zdarzenia, do których doszło na terenie Unii Europejskiej oraz Watykanu, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii.
Suma ubezpieczenia 35 000 PLN/rok (dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych)

Przykładowe sytuacje w jakich działa ubezpieczenie

Przygotowanie testamentu (przykład wariantu nr I)

Zobacz więcej

Wypadek samochodowy za granicą na urlopie (przykład wariantu nr II)

Zobacz więcej

Zalane mieszkanie (przykład wariantu nr III)

Zobacz więcej

Szczegółowe informacje na temat DAS BENEFIT PRAWNY znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Jak kupić ubezpieczenie?

Napisz do nas:

benefit@das.pl

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia «DAS BENEFIT PRAWNY» Otwórz

Karta Produktu «DAS BENEFIT PRAWNY» Otwórz

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.