DAS BENEFIT PRAWNY

Dla kogo?

Dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 25 pracowników

Dododatkowa możliwość ubezpieczenia członków rodziny - małżonka lub partnera oraz dzieci pracownika

Czy wiesz, że

88%

ankietowanych osób w Polsce uważa pomoc prawną za atrakcyjny benefit pracowniczy

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie grupowe DAS BENEFIT PRAWNY?

Obecnie pracownicy, oprócz wynagrodzenia, oczekują różnorodnych programów benefitowych. Jak spełnić oczekiwania już zatrudnionych w ramach jednej organizacji oraz potencjalnych kandydatów do pracy? Jaki benefit będzie sprawiedliwy i wartościowy dla wszystkich, a jednocześnie pozwoli zaspokoić indywidualne potrzeby każdego pracownika? Odpowiedź to DAS BENEFIT PRAWNY. To indywidualny dostęp do profesjonalnych usług prawniczych w sprawach życia prywatnego dla każdego pracownika. To wartościowa pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych bez straty czasu na poszukiwanie rozwiązania w sieci lub w miejscu pracy. To szansa na komfort i poczucie bezpieczeństwa w dochodzeniu swoich praw i interesów.

Korzyści:

 • Pozytywny wpływ na wizerunek odpowiedzialnego społecznie pracodawcy.
 • Sprawiedliwy i dostępny dla każdego pracownika benefit.
 • Realne wsparcie w świecie zagmatwanych przepisów prawnych.
 • Oszczędność czasu oraz pieniędzy pracownika i pracodawcy.

Jak działa ubezpieczenie prawne?

Doradzamy

 • Udzielając nielimitowanych porad prawnych
 • Analizując dokumenty

Finansujemy

 • Adwokata
 • Koszty procesu sądowego
 • Koszty ekspertyz i tłumaczeń
 • Koszty dojazdów na obowiązkowe rozprawy poza granicami RP

Pomagamy

 • W kraju i za granicą
 • Twoim pracownikom w przypadku problemów prawnych

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawnych interesów Ubezpieczonego związanych z prywatną sferą życia Twojego pracownika.

Dostępne są trzy warianty DAS BENEFIT PRAWNY z możliwością połączenia ich w pakiet.

Korzyści z DAS BENEFIT PRAWNY:

WARIANT I Rozwiń

 • DAS BENEFIT PRAWNY obejmuje pokrycie kosztów usług prawnych związanych z prywatną sferą życia ubezpieczonego na etapie pozasądowym.
  Zakres DAS BENEFIT PRAWNY W ramach problemów prawnych związanych ze wszystkimi dziedzinami prawa w życiu prywatnym zorganizujemy i pokryjemy koszt:
  • telefonicznych porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzania opinii i analiz prawnych,
  • przygotowania umów,
  • porad i konsultacji prawnych w kancelariach prawnych,
  • obsługi prawnej dziedziczenia.
  Przykład zdarzenia Twojemu pracownikowi zepsuł się telewizor, a sklep RVT bezzasadnie odmówił uznania reklamacji. Dzięki DAS BENEFIT PRAWNY będzie mógł skontaktować się z prawnikiem i dowiedzieć się jakie prawa mu przysługują w tej sytuacji i jakie działania powinien podjąć, by uzyskać zwrot kosztów naprawy lub wymiany telewizora.
  Zasięg terytorialny Zdarzenia podlegające prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej.
  Suma ubezpieczenia 5 000 PLN/rok (dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych).

WARIANT II Rozwiń

 • DAS BENEFIT PRAWNY obejmuje usługi prawne zawarte w Wariancie I oraz dodatkowo zapewnia finansowanie kosztów prawnych w sprawach sądowych związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym. Uczestnikiem ruchu drogowego może być: kierowca, pasażer, rowerzysta lub pieszy.
  Zakres DAS BENEFIT PRAWNY Poza zakresem określonym w Wariancie I, obejmuje dodatkowo finansowanie kosztów prawnych w następujących sprawach oraz problemach prawnych związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym:
  • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
  • obrony i reprezentacji w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia,
  • reprezentacji w związku z zatrzymaniem prawa jazdy.
  Przykład zdarzenia Twój pracownik kupił auto, które miało ukrytą wadę. Mimo poniesionych kosztów nie posiada sprawnego samochodu. Dzięki DAS BENEFIT PRAWNY będzie miał sfinansowaną i zorganizowaną pomoc prawną, która doprowadzi do obniżenia ceny samochodu lub zwrotu kosztów naprawy.
  Zasięg terytorialny Zdarzenia podlegające prawu polskiemu i jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz zdarzenia, do których doszło na terenie Unii Europejskiej oraz Watykanu, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii.
  Suma ubezpieczenia 35 000 PLN/rok (dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych).

WARIANT III Rozwiń

 • DAS BENEFIT PRAWNY obejmuje usługi prawne zawarte w Wariancie I oraz dodatkowo zapewnia finansowanie kosztów prawnych w sprawach sądowych związanych z prywatną sferą życia Klienta.
  Zakres DAS BENEFIT PRAWNY Poza zakresem określonym w Wariancie I, obejmuje dodatkowo finansowanie kosztów prawnych w następujących sprawach oraz problemach prawnych związanych z życiem prywatnym:
  • dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie ciała, w tym np. pokrycie kosztów leczenia oraz dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu uszkodzenia mienia oraz posiadania lub użytkowania nieruchomości,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu umów dotyczących nieruchomości,
  • obrony przed roszczeniami z tytułu wyrządzonej szkody,
  • obrony w sprawach karnych.
  Przykład zdarzenia Twojemu pracownikowi sąsiad zalał mieszkanie i konieczny był kosztowny remont. Dzięki DAS BENEFIT PRAWNY będzie miał sfinansowaną i zorganizowaną pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowania od sąsiada lub jego ubezpieczyciela.
  Zasięg terytorialny Zdarzenia podlegającego prawu polskiemu i jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz zdarzenia, do których doszło na terenie Unii Europejskiej oraz Watykanu, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii.
  Suma ubezpieczenia 35 000 PLN/rok (dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych).

Przykłady sytuacji w których pomoże ubezpieczenie

Przygotowanie testamentu
(przykład wariantu I)

Zobacz więcej

Wypadek samochodowy za granicą na urlopie
(przykład wariantu II)

Zobacz więcej

Zalane mieszkanie
(przykład wariantu III)

Zobacz więcej

Szczegółowe informacje na temat DAS BENEFIT PRAWNY znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Otwórz

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Otwórz

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.