Oferta dla właścicieli pojazdów firmowych

Dla kogo?

właścicieli pojazdów firmowych (aut osobowych, pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, motocykli i innych pojazdów).

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie prawne pojazdu firmowego?

Problemy prawne związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu firmowego mogą słono kosztować każdego przedsiębiorcę i zagrażać płynności finansowej jego firmy. Działając na rynku polskim czy też zagranicznym, warto więc zaopatrzyć się w ubezpieczenie prawne.

Jak działa ubezpieczenie prawne?

Doradzamy

 • Udzielając nielimitowanych porad prawnych
 • Analizując dokumenty

Finansujemy

 • Adwokata
 • Koszty procesu sądowego
 • Koszty ekspertyz i tłumaczeń

Pomagamy

 • W kraju i za granicą
 • Twojej firmie w sprawach związanych z pojazdem firmowym

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawnych interesów ubezpieczonego związanych
z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w przypadku m.in.:

 • sporów z umów dotyczących pojazdu( np. reklamacje, naprawy),
 • dochodzenia odszkodowań za szkody na pojeździe lub za szkody osobowe kierowcy i pasażerów,
 • spraw karnych i wykroczeniowych będących konsekwencją wypadków z udziałem ubezpieczonego pojazdu,
 • sądowych sporów podatkowych dotyczących pojazdów.

Przykłady sytuacji, w których pomoże ubezpieczenie

Spór z serwisem samochodowym

Zobacz więcej

Zakup wadliwego pojazdu

Zobacz więcej

Zaniżenie odszkodowania

Zobacz więcej

Szczegółowe informacje na ten temat ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Koszt Ubezpieczenia

Od 30 zł miesięcznie

Dodatkowa ochrona

Klauzula „Obrona przed Roszczeniami” Rozwiń

 • Spory związane z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu wynikające z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym albo niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Klauzula „Rozszerzone Doradztwo i Konsultacje Prawne” Rozwiń

 • Przygotowanie umów na potrzeby własne z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji.
 • Bezpośrednie konsultacje z prawnikiem.

Klauzula „Ochrona Prawna w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym” Rozwiń

 • Dodatkową ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe dotyczące naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia, w następującym zakresie:
 • warunków wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,
 • czasu pracy kierowców,
 • warunków technicznych pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasad i wymogów prawnych przewozu osób lub towarów,
 • przepisów regulujących zasady ponoszenia opłat drogowych za przejazd po drogach publicznych przez pojazdy samochodowe.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia «Ochrona Prawna Pojazdu»Otwórz

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Otwórz

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.