Sprawdź co Twój biznes może zyskać
z ubezpieczeniem prawnym DAS!

Oferta dla Małych i Średniych Przedsiębiorstw

Czy wiesz, że?

88 %

przedsiębiorców

uważa, że ubezpieczenie prawne,
oferujące stałą pomoc prawną dla firmy
jest potrzebne lub warte rozważenia

58 %

przedstawicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw

chciałoby móc skonsultować się z prawnikiem
co najmniej raz w miesiącu

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie
prawne dla firm i wolnych zawodów?

Spór z pracownikiem lub Urzędem Skarbowym? Tak, takie sytuacje mogą się zdarzyć i zaszkodzić Twojemu biznesowi.
Problemy prawne mogą mieć znaczący wpływ na działalność Twojej firmy. Ubezpieczenie DAS
zmniejsza ryzyko prowadzenia sporów prawnych, a w razie konieczności finansuje koszty prowadzenia ich przed sądem.

Jak działa ubezpieczenie prawne?

Doradzamy

 • Udzielając nielimitowanych porad prawnych
 • Analizując dokumenty

Finansujemy

 • Adwokata
 • Koszty procesu sądowego
 • Koszty ekspertyz i tłumaczeń

Pomagamy

 • W kraju i za granicą
 • Tobie i Twojej firimie

Dla kogo?

Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą

Dla osób wykonujących wolny zawód

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawnych interesów Ubezpieczonego związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub wykonywaniem wolnego zawodu, m.in.:

 • spory na etapie sądowym z ZUS, US, PIP i innymi,
 • spory związane z Ochroną Danych Osobowych,
 • spory z pracownikami,
 • ochronę prawną pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej
  (każdy pojazd rozliczany dodatkowo)
 • umowy na potrzeby własne.

Przykładowe sytuacje w jakich działa ubezpieczenie

Nieuczciwa konkurencja

Zobacz więcej

Analiza umowy

Zobacz więcej

Spór z ZUS

Zobacz więcej

Szczegółowe informacje na ten temat ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Koszt Ubezpieczenia

Od 105 zł miesięcznie

Jak kupić ubezpieczenie?

Znajdź Agenta

Dodatkowa ochrona

Klauzula Ochrony Prawna Pracodawcy Rozwiń

 • Spory z pracownikami stałymi i zesonowymi,
 • Spory związane z roszczeniami pracowników,
 • Spory z Państwową Inspekcją Pracy,
 • Spory z jednostkami administracyjnymi (ZUS, US, itp.).

Klauzula Ochrona Prawna przy Dochodzeniu Roszczeń z Tytułu Ochrony Praw Rzeczowych Dotyczących Nieruchomości Rozwiń

 • Spory sądowe dotyczące umów ubezpieczenia nieruchomości,
 • Spory sądowe dotyczące praw rzeczowych do nieruchomości,
 • Spory sądowe wynikające z umów o świadczenie usług dotyczących nieruchomości, np. spór z firmą remontującą budynek należący do przedsiębiorstwa.

Klauzula Ochrona Prawna w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym Rozwiń

 • Dodatkową ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe dotyczące naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia, w następującym zakresie:
 • warunków wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,
 • czasu pracy kierowców,
 • warunków technicznych pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasad i wymogów prawnych przewozu osób lub towarów,
 • przepisów regulujących zasady ponoszenia opłat drogowych za przejazd po drogach publicznych przez pojazdy samochodowe.

Klauzula Rozszerzone Doradztwo i Konsultacje Prawne Rozwiń

 • Przygotowanie umów na potrzeby własne z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji.
 • Bezpośrednia konsultacja z prawnikiem.

Klauzula Obrona Ubezpieczającego przed roszczeniami Rozwiń

 • Spory sądowe wynikające z wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym.
 • Spory sądowe wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej na potrzeby własne lub umów ubezpieczenia.
 • Spory sądowe z umów zawartych w celu osobistego świadczenia pracy w ramach samozatrudnienia.

Klauzula Ochrona Prawna Kierowcy Rozwiń

 • Dochodzenie odszkodowań na etapie postępowania sądowego za szkody osobowe kierowcy.
 • Sprawy karne, wykroczeniowe będące następstwem wypadków lub kolizji komunikacyjnych.
 • Ochrona prawna prawa jazdy.

Klauzula Obrona Ubezpieczającego przed Roszczeniami Rozwiń

 • Spory sądowe wynikające z wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym.
 • Spory sądowe wynikające z nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy zawartej na potrzeby własne lub umów ubezpieczenia.
 • Spory sądowe z umów zawartych w celu osobistego świadczenia pracy w ramach samozatrudnienia.

Klauzula Rozszerzone Doradztwo i Konsultacje Prawne Rozwiń

 • Organizacja i pokrycie kosztów następujących usług prawnych:
 • przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji,
 • bezpośrednie porady i konsultacje prawne,
 • sporządzenia testamentu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Otwórz

Karta ProduktuOtwórz

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.