Ubezpieczenie zapewni Tobie i Twoim najbliższym pomoc prawnika oraz pokrycie kosztów sądowych w sprawach związanych ze zdarzeniami natury prawnej w życiu codziennym.

Wydatki związane z obsługa prawną, nie będą już stanowiły obciążenia dla budżetu domowego, a łatwiejszy dostęp do prawnika i nielimitowanych porad prawnych zwiększy bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny.

Pomożemy Ci  m.in. w sprawach z zakresu:

 •  ochrony dóbr osobistych, w tym wizerunku (np. publikacja kompromitujących zdjęć w Internecie lub tzw. hejt internetowy oraz ochrona danych osobowych),
 • spraw związanych z zawartymi umowami (np. reklamacje towarów i usług),
 • obrony w sprawach karnych (np. nieświadomy zakup kradzionego sprzętu),
 • udziału Twojego dziecka w bójce,
 • sporów z pracodawcą (np. niesłuszne zwolnienie lub mobbing).

Koszt ubezpieczenia:

INDYWIDUALNE – od 38 złotych miesięcznie

RODZINNE – od 57 złotych miesięcznie

Możliwe dodatkowe klauzule:

 • Obrona Ubezpieczającego przed roszczeniami
 • Ochrona prawna kierowcy zawodowego w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • Rozszerzone doradztwo i konsultacje prawne

SPRAWDŹ W JAKICH, WYBRANYCH DZIEDZINACH ŻYCIA POMOŻE CI UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ ŻYCIA PRYWATNEGO D.A.S.

TELEFONICZNE PORADY PRAWNE

Nie wiesz jakie prawa są po Twojej stronie w danej sytuacji? Masz wątpliwości natury prawnej? Potrzebujesz porozmawiać z prawnikiem o swojej sytuacji? Wystarczy telefon do Biura Obsługi Klienta D.A.S. Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji!

FINANSOWANIE KOSZTÓW

Dzięki Polisie Ochrony Prawnej D.A.S. nie martwisz się o koszty sądowe, rzeczoznawcy lub prawnika. Zajmiemy się każdą sprawą z zakresu Twojego ubezpieczenia.

REKOMENDACJA PRAWNIKA NA ŻYCZENIE

Jeżeli nie masz własnego prawnika, polecimy Ci rzetelnego adwokata lub radcę prawnego z Twojej okolicy, który specjalizuje się w sprawach podobnych do Twojej.

POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Zanim pójdziesz do sądu, spróbuj się porozumieć. Chcąc uniknąć stresu oraz długiego procesu sądowego, warto podjąć mediację. W obecności bezstronnego mediatora, można szybciej zawrzeć ugodę.

UMOWY NA POTRZEBY WŁASNE

PRACA

 • Nierówne traktowanie w pracy?
 • Mobbing?
 • Niesłuszne zwolnienie?
 • Niewypłacone wynagrodzenie za nadgodziny?

POJAZD

 • Obrona w nieumyślnych sprawach karnych i wykroczeniowych dla kierowcy i pasażerów,
 • Spór z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy kolizji,
 • Niesłuszne zatrzymanie Prawa Jazdy lub Dowodu Rejestracyjnego,

OBRONA UBEZPIECZAJĄCEGO PRZED ROSZCZENIAMI

ROZSZERZONE DORADZTWO I KONSULTACJE PRAWNE

OCHRONA PRAWNA KIEROWCY ZAWODOWEGO W TRANSPORCIE
KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe dotyczące naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia, w następującym zakresie:

 • warunków wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,
 • czasu pracy kierowców,
 • warunków technicznych pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasad i wymogów prawnych przewozu osób lub towarów,
 • przepisów regulujących zasady ponoszenia opłat drogowych za przejazd po drogach publicznych przez pojazdy samochodowe.