Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z ochroną prawną i tym jak ona działa.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem 22 453 00 00 lub 801 801 810.

CZYM JEST UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ?

Posiadający ubezpieczenie ochrony prawnej, otrzymają wsparcie od D.A.S. w postaci pomocy prawnej za pośrednictwem zewnętrznego prawnika lub kancelarii prawnej. Ponadto ubezpieczenie ochrony prawnej pokryje zarówno koszty ubezpieczonego, jak i strony przeciwnej, jeżeli ubezpieczony przegra spór w sądzie.

JAKIE KOSZTY POKRYWA UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie pokrywa honoraria prawników, opłaty sądowe, zwrot kosztów dojazdu świadków na rozprawy, opłaty sądowe, wynagrodzenie biegłych i rzeczoznawców. W razie przegranej rozprawy sądowej, ubezpieczenie D.A.S. pokrywa także koszty zasądzone na rzecz strony przeciwnej. Decydując się na Ubezpieczenie D.A.S. otrzymujesz unikalną ofertę nielimitowanych, telefonicznych porad prawnych.

JAK SKORZYSTAĆ Z NIELIMITOWANYCH, TELEFONICZNYCH PORAD PRAWNYCH?

Jeśli potrzebujesz porady prawnej, która udzielana jest przez prawników D.A.S. skontaktuj się z infolinią pod numerem 22 453 00 00 lub 801 801 810.

CZY SKORZYSTANIE Z PORADY PRAWNEJ POWODUJE AUTOMATYCZNIE ZGŁOSZENIE SZKODY?

Nie. Telefoniczna porada prawna może dotyczyć także spraw spoza zakresu ubezpieczenia. Dzwoniąc po poradę prawną, zostaniesz poinstruowany przez prawnika, jak możesz zachować się danej sytuacji, jakie masz opcje rozwiązania problemu z którymi się zwróciłeś do D.A.S.

CZY UBEZPIECZENIE POKRYJE KOSZTY MOJEGO PRAWNIKA?

Masz prawo wybrać swojego prawnika. Może to być prawnik z usług którego korzystałeś już w przeszłości lub którego polecili Ci znajomi. Możesz też zwrócić się do D.A.S. z prośbą o rekomendację prawnika. Usługi każdego z nich zostaną rozliczone dzięki polisie D.A.S.

JAK KUPIĆ POLISĘ D.A.S.?

Ubezpieczenie D.A.S. możesz kupić u agenta D.A.S. lub w Przedstawicielstwach. Jeżeli nie ma agenta w Twojej miejscowości, zadzwoń do najbliższego Agenta – spotka się z Tobą w wybranym przez Ciebie miejscu i dogodnej dla Ciebie porze.  Lista agentów i przedstawicielstw dostępna jest tutaj:

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

Możesz to zrobić:

-telefonicznie pod numerami 22 453 00 00 lub 801 801 810,

– za pośrednictwem strony www (http://das.pl/strefa-klienta/zgloszenia/),

– e-maila (ochronaprawna@das.pl),

– faksu pod numerem 22 453 00 09

– lub listownie na adres D.A.S. TUOP S.A. ul. Żwirki i Wigury 18a 02-092 Warszawa.Sprawdź jak chronimy Ciebie, Twoich najbliższych oraz Twoje mienie.

JAKI JEST ZASIĘG TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terenie Europy (w znaczeniu geograficznym) oraz państw leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego, z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu.

CZY UBEZPIECZENIE OBEJMUJE OBSŁUGĘ SPRAW, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE PRZED ZAKUPEM POLISY?

Spory prawne, które zaistniały przed datą rozpoczęcia obowiązywania POLISY DAS, nie będę uwzględnione.

CO SIĘ STANIE, KIEDY KOSZTY PRAWNE PRZEKROCZĄ SUMĘ UBEZPIECZENIA NA POLISIE?

Suma ubezpieczenia to wskazana w polisie maksymalna kwota opłat prawnych i kosztów, które D.A.S. pokryje w przypadku jednego roszczenia lub kilku roszczeń zgłoszonych w rocznym okresie ubezpieczenia. Wszelkie opłaty poniesione po przekroczeniu limitu muszą zostać poniesione przez ubezpieczonego. Poinformujemy Cię, że koszty prawne mogą przekroczyć sumę ubezpieczenia. Takie sytuacje mają jednak miejsce niezwykle rzadko.

 

D.A.S. – CO TO ZA SKRÓT?

Deutscher Automobil Schutz (Niemiecka Ochrona Samochodu). Ta nazwa odzwierciedla niemieckie korzenie Ubezpieczenia Ochrony Prawnej i naszej spółki macierzystej.