Szkolenie online dla pracowników merytorycznych zakładów ubezpieczeń oraz mediów.

Porozmawiajmy o ubezpieczeniach ochrony prawnej z DAS

Szkolenie zawodowe spełniające wymogi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Zapraszamy na szkolenie

o ubezpieczeniu ochrony prawnej.
Szkolenie odbędzie się 02.06.2020 r. o godz. 10.00.

Poruszone zostaną następujące tematy:

 • zagadnienia ryzyka problemów prawnych w Polsce,
 • możliwości konstrukcji modeli produktowych jako odpowiedzi na różne potrzeby ubezpieczonych,
 • specyfikę likwidacji szkód wraz z przykładami zdarzeń.


Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zapisów, które potrwają do 31 maja do północy.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Szkolenie spełnia wymogi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
Szkolenie będzie trwać 1,5 godziny.


Uczestnicy mogą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wystawione na podstawie zdanego testu, który odbędzie się na koniec webinarium. Chęć otrzymania zaświadczenia należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Do wystawienia zaświadczenia konieczne jest podanie daty urodzenia w formularzu.

Zapisy

Dziękujemy, pomyślnie zapisano na wydarzenie!

Szkolenie online dla pracowników merytorycznych zakładów ubezpieczeń oraz mediów, 02.06.2020, 10:00
Porozmawiajmy o ubezpieczeniach ochrony prawnej z DAS

1. Uzupełnij dane

Imię i nazwisko

Data urodzenia (opcjonalnie)

Email

Nazwa firmy

2. Wyraź zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych produktów i usług D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. tj. na otrzymywanie na mój adres e-mail treści handlowych.

Chcę otrzymać zaświadczenie (opcjonalnie, konieczne jest podanie daty urodzenia)

Prelegent

Robert Szywalski

Dyrektor Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej i Reasekuracji w DAS TUOP, Przewodniczący Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, autor licznych artykułów w Miesięczniku Ubezpieczeniowym (m.in. „Być jak Robert Lewandowski”, „Człowiek na styku”,"Gdzie OC nie może, tam OP pośle").

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Obowiązek informacyjny

 • Szanowni Państwo,
  Działając w wykonaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) pragniemy poinformować, iż:
 • 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 18 A.;
 • 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@das.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 • 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w tym zakresie (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • 4) Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych (Urząd Skarbowy, KNF, UFG, GIF itd.). Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;
 • 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody przez Państwa na przetwarzanie danych w celach marketingowych;
 • 6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 7) Nadto posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 • 8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne w celu otrzymywania treści marketingowych jak i ewentualnego przyznania Państwu 30% zniżki na produkty D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.