Polisa

  Seria umowy ubezpieczenia:

  Numer umowy ubezpieczenia*:

  Adres e-mail ubezpieczającego*:

  Nazwa firmy ubezpieczającego*:

  Zmiana nazwy firmy (bez zmiany NIP i REGON)

  Nowa nazwa firmy*:

  Zmiana adresu siedziby firmy

  Ulica i numer domu/mieszkania*:

  Kod pocztowy*:

  Miejscowość*:

  Zmiana adresu do korespondencji

  Ulica i numer domu/mieszkania*:

  Kod pocztowy*:

  Miejscowość*:

  Zmiana danych kontaktowych

  Telefon:

  Adres e-mail:

  Zmiana numeru rejestracyjnego ubezpieczonego pojazdu

  Dotychczasowy numer rejestracyjny *:

  Nowy numer rejestracyjny *:

  Data zmiany numerów rejestracyjnych *:

  DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

  USUŃ OSTATNIĄ POZYCJĘ

  Zmiana pojazdu

  Przyczyna zmiany:

  Numer rejestracyjny dotychczas ubezpieczanego pojazdu *:

  Numer rejestracyjny nowego pojazdu *:

  Rodzaj, marka, model i typ nowego pojazdu *:

  Data sprzedaży/wyrejestrowania dotychczas ubezpieczonego pojazdu*:

  Data nabycia nowego pojazdu*:

  DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

  USUŃ POPRZEDNIĄ POZYCJĘ

  Zmiana nieruchomości

  Przyczyna zmiany:

  Data utraty tytułu prawnego do dotychczas ubezpieczonej nieruchomości*:

  Data nabycia tytułu prawnego do nowej nieruchomości*:

  Nazwa ulicy nowej nieruchomości*:

  Kod pocztowy nowej nieruchomości*:

  Miejscowość nowej nieruchomości*:

  Powierzchnia budynku/lokalu(m2)*:

  Powierzchnia gruntu(m2)*:

  Tytuł prawny do nowej nieruchomości*:

  DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ

  USUŃ OSTATNIĄ POZYCJĘ

  Zmiana danych statystycznych firmy

  Liczba pracowników:

  Wysokość przychodu (PLN):

  Uwagi

  Uwagi:

  Pozostało ci 240 znaków

  Oświadczenia

  Imię i nazwisko osoby uprawnionej do zgłaszania zmiany w imieniu ubezpieczającego*

  * - pole obowiązkowe