Polisa

  Numer Polisy*:

  Dane Ubezpieczonego

  Imię i nazwisko*:

  Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)*:

  Telefon*:

  E-mail*:

  Opis reklamacji*

  Załącz dokumentację

  Skan lub zdjęcie dowodu rej. pojazdu, OT uszkodzeń i kosztorys (jeżli Państwo posiadają), kopia całości dokumentacji ze stroną przeciwną(pliki do 10MB). Prosimy nie przesyłać skanu/kopii dowodu osobistych lub prawa jazdy

  * - pole obowiązkowe