Polisa

  Numer Polisy:

  Dane Osoby zgłaszającej zdarzenie

  Nazwa firmy:

  Siedziba (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość):

  Telefon/Faks:

  E-mail* :

  Czy jest podatnikiem VAT:

  Osoba upoważniona do kontaktu z DAS:

  Imię i Nazwisko:

  Telefon:

  E-mail:

  Wybierz temat zgłoszenia: