Polisa

  Numer Polisy:

  Dane firmy zgłaszającej zdarzenie

  Nazwa firmy:

  Adres siedziby:

  Kod pocztowy siedziby:

  Miejscowość:

  KRS / REGON:

  Telefon/Faks:

  E-mail* :

  Osoba upoważniona do kontaktu z DAS:

  Imię i Nazwisko:

  Telefon:

  E-mail:

  Dane dłużnika

  Imię i nazwisko / Nazwa firmy:

  Adres siedziby:

  Kod pocztowy siedziby:

  Miejscowość:

  Telefon/Faks:

  E-mail:

  Osoba do kontaktu dłużnika:

  Imię i Nazwisko:

  Telefon:

  E-mail:

  Dane faktury

  Kwota faktury:

  Kwota zadłużenia:

  Data faktury:

  Numer faktury:

  Załącz dokumentację (faktura, inny dokument, pliki do 10MB)

  Prosimy nie przesyłać skanu/kopii dowodu osobistych lub prawa jazdy.