Ogólne Warunki Ubezpieczenia przyjęte uchwałą Zarządu D.A.S Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z dnia 1 lipca 2019 r.

Aby pobrać, należy kliknąć na okienko z interesującym Cię dokumentem.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia przyjęte uchwałą Zarządu D.A.S Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z dnia 8 maja 2018 r.

Aby pobrać, należy kliknąć na okienko z interesującym Cię dokumentem.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia przyjęte uchwałą Zarządu D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Aby pobrać, należy kliknąć na okienko z interesującym Cię dokumentem.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia przyjęte uchwałą Zarządu D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z dnia 02 grudnia 2016 r.

Aby pobrać, należy kliknąć na okienko z interesującym Cię dokumentem.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia przyjęte uchwałą Zarządu D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z dnia 02 grudnia 2016 r.

Aby pobrać, należy kliknąć na okienko z interesującym Cię dokumentem.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia przyjęte uchwałą Zarządu D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z dnia 2 grudnia 2016 r.

Aby pobrać, należy kliknąć na okienko z interesującym Cię dokumentem.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia przyjęte uchwałą Zarządu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z dnia 20 grudnia 2012 r.

Aby pobrać, należy kliknąć na okienko z interesującym Cię dokumentem.

Poprzednie wersje Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ochrony Prawnej D.A.S.

Aby pobrać, należy kliknąć na okienko z interesującym Cię dokumentem.

Regulamin Świadczenia Porad Prawnych – Obsługi Prawnej przez telefon na rzecz osób ubezpieczonych w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Aby pobrać, należy kliknąć na okienko z interesującym Cię dokumentem.

Dokumenty dotyczące D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawej S.A.

Aby pobrać, należy kliknąć na okienko z interesującym Cię dokumentem.

Formularze

Aby pobrać, należy kliknąć na okienko z interesującym Cię dokumentem.