Szanowni Państwo,
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z dniem 1 września 2021 roku rozpoczęło proces likwidacji spółki. W związku z przygotowaniem do zakończenia dobrowolnej likwidacji Spółki w dniu 28 kwietnia 2023 roku, Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zatwierdzeniu transakcji przeniesienia całości portfela ubezpieczeń oraz transakcji przeniesienia całości portfela reasekuracji D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

W związku z powyższym, z dniem 30 czerwca 2023 roku, D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji zakończyło obsługę szkód oraz umów ubezpieczenia i programów reasekuracyjnych, która od 30 czerwca jest kontynuowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Więcej informacji i dane kontaktowe znajdują się na https://www.ergohestia.pl/das/

Wszyscy klienci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji mają zapewnioną obsługę zgłoszonych oraz nowo zgłoszonych szkód, która będzie realizowana przez STU ERGO Hestia S.A. zgodnie z najwyższymi standardami naszej Grupy Kapitałowej ERGO.

Zespół D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji
19 paź, 2017

Zmiana wysokości kapitału zakładowego D.A.S.

19 października, 2017|

W dniu wczorajszym w Krajowym Rejestrze Sądowym pojawiła się informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego D.A.S., który obecnie wynosi  14 526 750,00 zł.

12 paź, 2017

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

12 października, 2017|

Walne Zgromadzenie w dniu 12.10.2017 r. powołało w skład Rady Nadzorczej D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A prof. Jacka Męcinę oraz prof. Piotra Manikowskiego .