Szanowni Państwo,
informujemy, że D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z dniem 1 września 2021 roku rozpoczyna proces likwidacji spółki, który potrwa do 2023 roku. Pragniemy zapewnić, że zdarzenia ubezpieczeniowe, które wystąpią w okresie obowiązywania polisy, będą likwidowane zgodnie z umową, nawet po jej wygaśnięciu. Nie zmieni się też sposób finansowania ani obsługi takich spraw. Od 1 września br. polisy będą wygasać automatyczne w terminie określonym w umowie ubezpieczenia (bez możliwości odnowienia na kolejny okres ubezpieczenia).

Zarząd D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
12 paź, 2017

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

12 października, 2017|

Walne Zgromadzenie w dniu 12.10.2017 r. powołało w skład Rady Nadzorczej D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A prof. Jacka Męcinę oraz prof. Piotra Manikowskiego .

27 cze, 2017

Zmiana w Radzie Nadzorczej D.A.S. TUOP S.A.

27 czerwca, 2017|

W dniu dzisiejszym, nastąpiła zmiana na stanowisku Członka Rady Nadzorczej D.A.S. TUOP S.A. Na miejsce Pana Otto Burgera został powołany Pan Arkadiusz Gil.