BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 22 453 00 00

Z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 801 801 810

Wyłącznie z telefonów stacjonarnych.

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

CENTRALA

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
e-mail: das@das.pl

tel. 22 453 00 00
fax 22 453 00 09

Inspektor Ochrony Danych:  Maciej Kaczmarski
e-mail: iod@das.pl

KRS 0000019094 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 19 729 500,00 zł opłacony w całości.
NIP 526-24-86-845
REGON 016767960
Konto bankowe Alior Bank   30 2490 0005 0000 4600 1214 7584

Uwaga!
Wypadki ubezpieczeniowe należy zgłaszać na adres: ochronaprawna@das.pl

ZNAJDŹ AGENTA

W łatwy i szybki sposób znajdź Agenta D.A.S. najbliżej Twojego miejsca.

Kliknij tutaj

ZGŁOŚ SZKODĘ

Jeżeli chcesz zgłosić szkodę skorzystaj z odpowiedniego formularza.

Kliknij tutaj