Każde osiągnięcie, każdy sukces opierają się na jasno wytyczonym celu i umiejętnym rozplanowaniu działań w czasie. Ta zasada obowiązuje również kandydatów na Agentów D.A.S.

Najważniejsze cechy, których poszukujemy u kandydatów to:

  • Systematyczność
  • Umiejętne planowanie czasu pracy
  • Jasno określone cele
  • Zaangażowanie

Ponadto kandydaci na Agentów powinni posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o niekaralności.

CENTRALA

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

PRZEŚLIJ SWOJE CV

e-mail: rekrutacja@das.pl
tel.: 22 453 00 00
fax: 22 453 00 09
www.das.pl