Pani Anna kupiła nowy samochód z salonu. Niestety podczas bieżącego przeglądu pojazdu, okazało się, że powłoka lakiernicza na prawych przednich drzwiach jest wyraźnie grubsza niż na pozostałych częściach pojazdu. Klientka złożyła reklamację do sprzedawcy, w której zażądała naprawienia szkody i obniżenia wartości zakupu lub odstąpienie od umowy. Sprzedawca nie uwzględnił reklamacji Pani Anny twierdząc, że jej roszczenia są całkowicie bezzasadne, ponieważ pojazd nie był używany i nie było na nim żadnej szkody. Ubezpieczona sprawę przekazała do D.A.S. W pierwszej kolejności zleciliśmy wykonanie opinii niezależnemu rzeczoznawcy mechaniki pojazdowej. Zgodnie z ww. opinią roszczenia naszej klientki okazały się całkowicie uzasadnione. Opierając się na powyższej opinii wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę mechaniki pojazdowej, wezwaliśmy sprzedawcę do uwzględnienia roszczeń naszej klientki. Dzięki naszym działaniom roszczenia Pani Anny zostały uwzględnione i obniżono cenę zakupionego przez nią samochodu.