Szanowni Państwo
Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 20-12-2022 roku dla M.ST. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z Siedzibą w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym nastąpił wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym o wykreśleniu D.A.S. Tomasza Niedzińskiego Kancelarii Prawnej Spółka Komandytowa z Siedzibą w Warszawie z Krajowego Rejestru Sądowego.