7 lipca 2016

Ubezpieczenie w życiu

UMOWY NA POTRZEBY WŁASNE

Sprzedawca nie chce uznać reklamacji w ramach gwarancji?
Spór związany umową na usługi?
Spór z ubezpieczycielem?