7 lipca 2016

Ubezpieczenie w życiu

POJAZD

Obrona w nieumyślnych sprawach karnych i wykończeniowych dla kierowcy i pasażerów.
Spór z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy kolizji.
Niesłuszne zatrzymanie Prawa Jazdy lub Dowodu Rejestracyjnego.