7 lipca 2016

Ubezpieczenie firmy

UMOWY NA POTRZEBY WŁASNE

Spory dotyczące majątku firmy
Spory dotyczące umów na usługi
Spory dotyczące umów ubezpieczeniowych
Spory z kontrahentami
Spory z jednostkami administracyjnymi (ZUS, US, itp.)