7 lipca 2016

Ubezpieczenie firmy

TWOJA FIRMA LUB WOLNY ZAWÓD

Dochodzenie odszkodowań bezpośrednio od sprawców szkód
Spory z tytułu pomówień o źle świadczonych usługach przez firmę
Spory z tytułu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszanych przez firmę
Sprawy karne i wykroczeniowe właścicieli firmy
Sądowe spory podatkowe dotyczące rozliczeń firmy z Urzędem Skarbowym lub ZUS
Spory z organami Administracji Publicznej, np. UOKiK, PHZ, SANEPID i innymi