7 lipca 2016

Ubezpieczenie firmy

POJAZD

Spory dotyczące umów, np. reklamacje, naprawy
Dochodzenie odszkodowań za szkody w pojeździe
Dochodzenie odszkodowań dla kierowcy i pasażerów
Spory dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych
Sprawy karne i wykończeniowe, będące następstwem wypadku z udziałem ubezpieczonego pojazdu
Sądowe spory dotyczące pojazdu