Nieuczciwa konkurencja i podkupowanie klientów

Odszkodowanie z tytułu poniesionych strat na skutek nieuczciwych działań konkurencji

Opublikowane przez das_edytor| 5 lipca, 2016|

Materiały niezgodne z zamówieniem

Remont w budynku prowadzonej działalności gospodarczej

Opublikowane przez das_edytor| 5 lipca, 2016|

Zalanie lokalu firmowego – spór z sąsiadem

Prowadzisz salon fryzjerski w centrum miasta. Okazuje się, że doszło do jego zalania przez sąsiada mieszkającego piętro wyżej. Oczekujesz naprawienia szkody od sprawcy tego zdarzenia. Posiadając „ochronę prawną nieruchomości” D.A.S. może zwrócić się do sprawcy z żądaniem naprawienia szkody. W sytuacji odmowy wypłaty lub zaniżenia jej wysokości, D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub [...]

Opublikowane przez das_edytor| 5 lipca, 2016|

Włamanie do lokalu

Do lokalu w którym prowadzisz działalność miało miejsce włamanie. Została wybita szyba, zdewastowano lokal oraz zostały skradzione komputery. Chcesz zlikwidować szkodę wykorzystując polisę, jaką zawarłeś z jednym z TU, która gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, w tym w sytuacji włamania. Posiadając „ochronę prawną nieruchomości” oraz „ochronę prawną umów na potrzeby własne” D.A.S.  w [...]

Opublikowane przez das_edytor| 5 lipca, 2016|

Ochrona dóbr osobistych

Nieprzychylne wpisy celowym działaniem konkurencji

Opublikowane przez das_edytor| 5 lipca, 2016|

Zarzut nieumyślnego paserstwa

Zakup kradzionego sprzętu do firmy

Opublikowane przez das_edytor| 5 lipca, 2016|

Opóźniony samolot

Środek tygodnia, Bruksela, oczekujesz na lotnisku na samolot. Okazuje się, że z przyczyn technicznych lot będzie opóźniony o 4 godziny. Spowoduje ono, że przepadnie Ci intratne spotkanie. Linie Lotnicze zgodziły się jedynie na wypłatę odszkodowania, w wysokości określonej w rozporządzeniu, które nie uwzględnia realnej wysokości poniesionej przez Ciebie szkody. D.A.S. może zwrócić się do sprawcy [...]

Opublikowane przez das_edytor| 29 czerwca, 2016|

Leczenie po wypadku w Niemczech

Pomagamy dochodzić odszkodowania za leczenie i utratę zdrowia na terenie całej Europy.

Opublikowane przez das_edytor| 29 czerwca, 2016|