Nieumyślne spowodowanie uszczerbku – zarzut karny

Jesteś właścicielem restauracji zostajesz  postawiony w stan oskarżenia z zarzutem spowodowania nieumyślnego uszczerbku na zdrowiu. Klient skierował sprawę do prokuratury. Prokuratura stawia Ci zarzuty po tym, jak zdiagnozowano u klienta zatrucie salmonellą, którego skutkiem była ciężka choroba. Klient przyczyny swojej choroby upatruje w posiłku spożytym w Twojej restauracji. D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego [...]