Prowadzisz firmę usługową, do której zakupujesz sprzęt. Po jakimś czasie odsprzedajesz go i wtedy dowiadujesz się, że był on kradziony. Prokurator stawia Ci zarzuty nieumyślnego paserstwa.

D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata, który będzie Klienta reprezentował przed organami policji i sądu oraz sfinansuje koszty sądowe związane z prowadzeniem sprawy. Klientowi przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Może on również  skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.