W wyniku wypadku uszkodzeniu uległ pojazd naszej Klientki, Pani Anny z Sopotu. Tuż po kolizji Pani Anna skontaktowała się telefonicznie z prawnikiem Departamentu Prawnego i Likwidacji Szkód D.A.S. w celu uzgodnienia dalszego trybu postępowania. Na etapie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy wątpliwości Pani Anny wzbudziła uzyskania informacji na temat możliwości sprawdzenia wyliczonej kwoty odszkodowania.W tym celu konieczne było zbadanie dokumentów otrzymanych od ubezpieczyciela sprawcy, dlatego Pani Anna pisemnie zgłosiła swoją szkodę do D.A.S. W toku naszego postępowania okazało się, że odszkodowanie zgodnie z prawem powinno być znacznie wyższe, np. nie uwzględniono w ogóle handlowego ubytku wartości pojazdu, spowodowanego kolizją, a należało to uwzględnić, ponieważ wiek pojazdu nie przekraczał 13 miesięcy. Firma D.A.S. wystąpiła o dopłatę odszkodowania do ubezpieczyciela sprawcy, który zweryfikował poprzednio wydaną decyzję i wypłacił pozostałą część odszkodowania na rzecz Pani Anny.