Prowadzisz salon fryzjerski w centrum miasta. Okazuje się, że doszło do jego zalania przez sąsiada mieszkającego piętro wyżej. Oczekujesz naprawienia szkody od sprawcy tego zdarzenia.

Posiadając „ochronę prawną nieruchomości” D.A.S. może zwrócić się do sprawcy z żądaniem naprawienia szkody. W sytuacji odmowy wypłaty lub zaniżenia jej wysokości, D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata oraz sfinansuje koszty związane z prowadzeniem sprawy. Klientowi przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Może on również  skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.