Kupujesz w sklepie internetowym nową pralkę. Gdy kurier ją przywozi, odbierasz przesyłkę, lecz nie sprawdzasz jej w jego obecności. Wieczorem sprawdzasz pralkę i okazuje się, że jest ona uszkodzona mechanicznie. Umawiasz się z kurierem następnego dnia na spisanie protokołu. Sklep powołując się na zapis w regulaminie (który mówi, że masz obowiązek sprawdzić przesyłkę przy kurierze), odmawia Ci wymiany pralki na nową.

D.A.S. może zwrócić się do sprawcy z żądaniem naprawienia szkody. W przypadku odmowy, D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata, który będzie Cię reprezentował oraz sfinansuje koszty sądowe powstałe w trakcie prowadzenia procesu. Pamiętaj, przysługuje Ci prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Możesz również  skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.