Nasza Klientka, Pani Magda ze Szczecina, zgłosiła do D.A.S. szkodę, która była likwidowana bezgotówkowo z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Zakład ubezpieczeń likwidujący szkodę wypłacił na rzecz Autoryzowanego Serwisu Obsługi całkowitą kwotę odszkodowania za naprawę motocykla, ale niestety nie wypłacił odszkodowania z tytułu utraty jego wartości rynkowej. Po zgromadzeniu kompletu dokumentów została wyliczona należna kwota odszkodowania z tego tytułu, a D.A.S. w drodze postępowania przedsądowego wystąpił z wezwaniem do jego dopłaty do zakładu ubezpieczeń sprawcy. Po otrzymaniu powyższego wezwania zakład ubezpieczeń, który likwidował szkodę, niezwłocznie dopłacił żądaną kwotę na rzecz Pani Magdy.