Na zaparkowany pojazd Pani Karoliny z rusztowania przy budynku spadł element remontowanej elewacji. Samochód został poważnie uszkodzony. Pani Karolina niezwłocznie skontaktowała się z Departamentem Prawnym i Likwidacji Szkód D.A.S., gdzie miała wykupione ubezpieczenie ochrony prawnej, w celu uzyskania instrukcji, jak się zachować w zaistniałej sytuacji. Pani Karolina została poproszona o zgłoszenie swojej szkody do Departamentu Prawnego i Likwidacji Szkód, a nasi prawnicy ustalili podmiot odpowiedzialny za zaistniałą szkodę oraz wartość szkody w pojeździe. Na tej podstawie wystąpiono do podmiotu odpowiedzialnego o wyrównanie szkody. Powstanie szkody i wymagany czas naprawy spowodowały także nie wywiązanie się Pani Karoliny z zawartej wcześniej umowy i utratę dochodu. Dokumenty potwierdzające utratę dochodu zostały przekazane do zakładu ubezpieczeń, w którym podmiot odpowiedzialny za szkodę miał wykupione ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wspomniany zakład ubezpieczeń uznał jednak tylko część roszczeń naszej Klientki, powołując się na ograniczenia w odszkodowaniu wynikające z zawartej z firmą remontową umowy ubezpieczenia. Wobec powyższego o brakującą część odszkodowania D.A.S. wystąpił bezpośrednio do odpowiedzialnej za szkodę firmy budowlanej, która jednak nie wypłaciła odszkodowania, próbując odsyłać poszkodowaną, Panią Karolinę, do swojego ubezpieczyciela. Sprawa trafiła do sądu i zakończyła się wyrokiem nakazującym pozwanej firmie budowlanej wypłacenie pełnego odszkodowania na rzecz Pani Karoliny, która nie poniosła żadnych kosztów związanych z postępowaniem sądowym oraz kosztów pełnomocnika procesowego. Koszty te pokryte zostały przez D.A.S., zgodnie z umową ubezpieczenia.