Kupujesz nowy aparat telefoniczny, który po 3 miesiącach się psuje. Sklep odmawia uwzględnienia naprawy w ramach gwarancji tłumacząc, że uszkodzenie wynika z nieprawidłowego korzystania z aparatu.

D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata, który będzie Cię reprezentował oraz sfinansuje koszty sądowe powstałe w trakcie prowadzenia procesu. Pamiętaj, przysługuje Ci prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Możesz również  skorzystać  z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.