Korzystasz z portali społecznościowych. Jeden z Twoich znajomych upublicznił zdjęcia, które Cię kompromitują. Uznałeś, że w tej sytuacji będziesz ubiegał się o przeprosiny i zadośćuczynienie.

D.A.S. może zwrócić się do sprawcy z żądaniem przeprosin i zadośćuczynienia. W sytuacji odmowy, D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata oraz sfinansuje koszty sądowe powstałe w trakcie prowadzenia procesu. Pamiętaj, przysługuje Ci prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Możesz również  skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.