Środek tygodnia, Bruksela, oczekujesz na lotnisku na samolot. Okazuje się, że z przyczyn technicznych lot będzie opóźniony o 4 godziny. Spowoduje ono, że przepadnie Ci intratne spotkanie. Linie Lotnicze zgodziły się jedynie na wypłatę odszkodowania, w wysokości określonej w rozporządzeniu, które nie uwzględnia realnej wysokości poniesionej przez Ciebie szkody.

D.A.S. może zwrócić się do sprawcy (linie lotnicze) z żądaniem wypłaty odszkodowania. W sytuacji odmowy, D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata oraz sfinansuje koszty sądowe powstałe w trakcie prowadzenia procesu. Pamiętaj, przysługuje Ci prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Możesz również  skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.