Pacjent zmarł po wykonaniu rutynowego zabiegu operacyjnego. Postawiono lekarzowi zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ze skutkiem śmiertelnym. Sprawa została skierowana na drogę postępowania karnego.

D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata, który będzie Klienta reprezentował przed organami policji i sądu oraz sfinansuje koszty sądowe związane z prowadzeniem sprawy. Klientowi przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Może on również  skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.