Odnajdujesz w Internecie wiele nieprzychylnych wpisów na temat prowadzonej przez Ciebie działalności. Uważasz, że opinie są nieprawdziwe i wystawione bezpodstawnie. Masz podejrzenia, że ich zamieszczanie jest przejawem celowego działania konkurencji. Żądasz usunięcia negatywnych wpisów, zamieszczenia stosownego oświadczenia oraz odszkodowania z tytułu naruszenia dobrego wizerunku i strat jakie poniosła Twoja firma.

D.A.S. może zwrócić się do sprawcy z żądaniem naprawienia szkody i wypłaty odszkodowania. W sytuacji odmowy D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata oraz sfinansuje koszty związane z prowadzeniem sprawy. Klientowi przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Może on również  skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.