Jesteś właścicielem restauracji zostajesz  postawiony w stan oskarżenia z zarzutem spowodowania nieumyślnego uszczerbku na zdrowiu. Klient skierował sprawę do prokuratury. Prokuratura stawia Ci zarzuty po tym, jak zdiagnozowano u klienta zatrucie salmonellą, którego skutkiem była ciężka choroba. Klient przyczyny swojej choroby upatruje w posiłku spożytym w Twojej restauracji.

D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata, który będzie Klienta reprezentował przed organami policji i sądu oraz sfinansuje koszty sądowe związane z prowadzeniem sprawy. Klientowi przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Może on również  skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.