Jeden z Twoich byłych pracowników podkupuje Twoich klientów i oferuje im identyczną do Twojej usługę, jednak w o wiele niższej cenie. Chcesz ubiegać się o odszkodowanie z tytułu strat poniesionych na skutek nieuczciwych działań konkurencji.

D.A.S. może zwrócić się do sprawcy z żądaniem naprawienia szkody. W sytuacji odmowy, D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata oraz sfinansuje koszty związane z prowadzeniem sprawy. Klientowi przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Może on również  skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.