Ubezpieczony w D.A.S., Pan Jarek z Poznania, oddał swój pojazd na rutynowy przegląd gwarancyjny w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO). Po tygodniu od daty przeglądu nastąpiło uszkodzenie pojazdu w wyniku zatarcia silnika. Na podstawie wyceny ASO naprawa silnika opiewała na kwotę 8500 zł. Nasz ubezpieczony zażądał naprawy nieodpłatnie, jednak producent pojazdu – gwarant – oraz ASO odmówiły wykonania nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji. Pan Jarek zwrócił się do naszego towarzystwa ubezpieczeniowego o pomoc w wykazaniu, że naprawa ma być nieodpłatna (w ramach gwarancji). Po zbadaniu dostarczonych przez Pana Jarka dokumentów, w tym opinii technicznej rzeczoznawcy, okazało się, że wina za uszkodzenie leży po stronie pracowników Autoryzowanej Stacji Obsługi, ponieważ w trakcie przeglądu gwarancyjnego przypadkowo został uszkodzony układ chłodzenia silnika, co po krótkim okresie użytkowania pojazdu doprowadziło do jego zatarcia. W związku z tym nasz ubezpieczony miał prawo roszczenia o nieodpłatną naprawę w związku z nienależycie przeprowadzonym przeglądem pojazdu. Nasz zakład ubezpieczeń wezwał ASO do wykonania naprawy uszkodzonego silnika nieodpłatnie. ASO odmówiła jednak przyjęcia na siebie odpowiedzialności za wadliwie wykonaną wcześniej usługę i zaproponowała ponownie naprawę odpłatną. Sprawa o zapłatę odszkodowania przysługującego naszemu ubezpieczonemu trafiła do sądu. Proces zakończył się wygraną, ponieważ biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej potwierdził wykazaną przez D.A.S. przyczynę awarii pojazdu. Wyrok w pełni satysfakcjonował Klienta, za którego, zgodnie z umową ubezpieczenia, nasze towarzystwo pokryło koszty adwokata oraz inne koszty sądowe, w tym koszty opinii biegłego. Bez ochrony ubezpieczeniowej Pan Jarek byłby narażony na poniesienie kosztów adwokata w wysokości 4500-5500 zł, a niewykluczone, że nie zdecydowałby się na proces, szczególnie, że jego powodzenie uzależnione było w znacznym stopniu od treści opinii biegłego sądowego, i we własnym zakresie dokonałby naprawy pojazdu na swój koszt.