Pan Andrzej z Lodzi, Klient D.A.S., zgłosił do nas szkodę powstałą w wyniku kolizji drogowej, która miała miejsce na terenie Holandii. Nasz ubezpieczony nie znał przepisów prawa ani procedur, które decydują o sposobie uzyskania odszkodowania w przypadku szkód poza granicami Polski. W związku z tym przekazał dochodzenie swoich roszczeń do D.A.S.

Ustaliliśmy dane polskiego zakładu ubezpieczeń, który jest reprezentantem zagranicznego zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczał sprawcę wypadku. Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i wysokości powstałej szkody, D.A.S. zgłosił roszczenia naszego ubezpieczonego do reprezentanta oraz wniósł o wypłatę odszkodowania. Jego wysokość została udokumentowana przez naszego Klienta na podstawie opinii niezależnego rzeczoznawcy za którego usługi zapłacił D.A.S. Po rozpatrzeniu naszego wniosku reprezentant wypłacił odszkodowanie we wnioskowanej kwocie, refundując także koszt sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy, poniesiony przez naszego Klienta. Ubezpieczony był bardzo zadowolony z uzyskanej pomocy.

.