Nasz Klient, Pan Maciej z Torunia, brał udział w wypadku samochodowym, w którym uczestniczyło kilka innych samochodów. W sprawie, już na jej początkowym etapie, problemem było ustalenie sprawcy oraz dokładnego przebiegu kolizji, a tym samym nie można było zgłosić szkody do właściwego zakładu ubezpieczeń. W zawiązku
z tym Pan Maciej zwrócił się o pomoc do D.A.S. W trakcie wyjaśniania okoliczności sprawy prawnik D.A.S. zwrócił się do Policji o szczegółowe informacje, aby ustalić winnego wypadku. W wyniku czynności naszego zakładu ubezpieczeń, po przeprowadzeniu rekonstrukcji przebiegu kolizji, sprawca szkody został ustalony, a jego ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za szkodę i wypłacił bezsporną kwotę odszkodowania w wysokości
2400 zł. Na tym sprawa się jednak nie zakończyła. Po analizie dokumentacji technicznej prawnicy Departamentu Prawnego i Likwidacji Szkód ustalili, że odszkodowanie pieniężne z tytułu uszkodzeń pojazdu powinno wynosić 5357 zł, a więc znacznie więcej niż bezsporna kwota odszkodowania. W związku z tym D.A.S. skierował do ubezpieczyciela OC wniosek o dopłatę odszkodowania. Wobec braku odpowiedzi ze strony ubezpieczyciela sprawcy, sprawa została skierowana na drogę sądową. Sąd w postępowaniu upominawczym wydał nakaz zapłaty brakującej części ubezpieczenia na rzecz naszego ubezpieczonego, a ubezpieczyciel nie odwołał się od wyroku.