Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczeń i Dokumenty zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Rozwiń

Ubezpieczenie Prawne dla Ciebie, dla Rodziny, dla Pojazdu Prywatnego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia «Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym»

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 01/07/2019Otwórz
 • Obowiązuje do umów zawartych od: 25/05/2018Otwórz
 • Obowiązuje do umów zawartych od: 01/01/2017Otwórz

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym «Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym»

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 01/07/2019 Otwórz
 • Obowiązuje do umów zawartych od: 25/05/2018Otwórz

Ubezpieczenie Prawne dla Firmy, dla Pojazdu Firmowego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia «Ochrona Prawna Firmy i Przedstawicieli Wolnego Zawodu»

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 01/07/2019 Otwórz
 • Obowiązuje do umów zawartych od: 25/05/2018Otwórz
 • Obowiązuje do umów zawartych od: 01/01/2017Otwórz

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym «Ochrona Prawna Firmy i Przedstawicieli Wolnego Zawodu»

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 01/07/2019Otwórz
 • Obowiązuje do umów zawartych od: 25/05/2018Otwórz

Ubezpieczenie Prawne dla Twoich Pracowników

Ogólne Warunki Ubezpieczenia «DAS BENEFIT PRAWNY»

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 01/07/2019Otwórz
 • Obowiązuje do umów zawartych od: 01/08/2018Otwórz

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym «DAS BENEFIT PRAWNY»

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 01/07/2019Otwórz
 • Obowiązuje do umów zawartych od: 01/08/2018Otwórz

Ubezpieczenie Prawne dla Floty Pojazdów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia «Ochrona Prawna dla Właścicieli, Posiadaczy i Kierowców Pojazdów Mechanicznych»

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 01/07/2019Otwórz
 • Obowiązuje do umów zawartych od: 28/06/2018Otwórz
 • Obowiązuje do umów zawartych od: 24/04/2017Otwórz

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym «Ochrona Prawna dla Właścicieli, Posiadaczy i Kierowców Pojazdów Mechanicznych»

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 01/07/2019Otwórz
 • Obowiązuje do umów zawartych od: 25/05/2018Otwórz

Formularze Rozwiń

Formularze zgłoszenia szkody

Formularz online zgłoszenia szkody z polisy prywatnej

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 25/05/2019Otwórz
 • Obowiązuje do umów zawartych od: 25/05/2019Otwórz

Formularz online zgłoszenia szkody z polisy firmowej

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 25/05/2019Otwórz
 • Obowiązuje do umów zawartych od: 25/05/2019Otwórz

Wzory pełnomocnitw

Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 21/02/2019Otwórz

Wzór pełnomocnictwa dla firm

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 21/02/2019Otwórz

Zgody

Zgoda na obciążenie konta przy poleceniu zapłaty

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 15/11/2018Otwórz

Regulaminy Rozwiń

Regulamin Świadczenia Porad Prawnych – Obsługi Prawnej przez telefon

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 25/05/2019Otwórz

Regulamin promocji dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 15/09/2015Otwórz

Dokumenty związane z działalnością DAS Rozwiń

Zasady polityki informacyjnej DAS

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 25/05/2016Otwórz

Deklaracja DAS w sprawie zasad ładu korporacyjnego

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 25/05/2018Otwórz

Struktura organizacyjna DAS

 • Obowiązuje do umów zawartych od: 25/05/2018Otwórz