ORGANY SPÓŁKI

Likwidatorzy

Rafał Hiszpański – Likwidator

Piotr Skorupa – Likwidator

Danuta Źrałek – Likwidator


RADA NADZORCZA

Piotr Manikowski – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Męcina – Członek Rady Nadzorczej

Ulrike Timmer – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bożena Reglińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jakub Welz – Członek Rady Nadzorczej

prezes-rafal-hiszpanskiRAFAŁ HISZPAŃSKI – LIKWIDATOR

Stanowisko Prezesa D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. objął 1 września 2016 r.
Rafał Hiszpański ma szerokie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Od 2012 do 2016 roku piastował stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. oraz Prezesa Zarządu Euler Hermes Services Sp. z o.o. Wcześniej pracował jako Dyrektor Zarządzający w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., jednym z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce.
Posiada wysokie kwalifikacje z zakresu zarządzania, planowania i budowania strategii biznesowej.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UW uzyskując tytuł Magistra Prawa. W roku 2002, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył podyplomowe Studium Menedżerskie.

czlonek-zarzadu-piotr-skorupaPIOTR SKORUPA  – LIKWIDATOR

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2000 r. W roku 2011 uzyskał stopień doktora nauk prawnych nadany przez Radę Naukową Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Swoją karierę zawodową w sektorze ubezpieczeniowym rozpoczął w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w 2000 r., gdzie pracował do roku 2005. W latach 2005 – 2006 pełnił funkcję m.in. Dyrektora Biura Zarządu i Działu Prawnego w TUW TUZ. W 2006 roku powrócił do D.A.S. obejmując m.in. stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego i Likwidacji Szkód. Był także jednym z prokurentów spółki. Jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Od lutego 2016 r. pełni funkcję członka Zarządu D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

czlonek-zarzadu-danuta-zralekDANUTA ŹRAŁEK – LIKWIDATOR

Rada Nadzorcza D.A.S., w dniu 16 lutego 2017 roku, przyjęła uchwałę o powołaniu Danuty Źrałek na Członka Zarządu.

Danuta Źrałek od 2004 roku jest związana z D.A.S., gdzie odpowiada za finanse i księgowość. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Centralnym Ośrodku Informatyki i Ekonomiki Górnictwa S.A., Domu Maklerskim Banku Śląskiego S.A., a także w firmach ING BSK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Metropolitan Life Ubezpieczenia na Życie S.A. Ukończyła matematykę oraz podyplomowe studia w zakresie informatyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.