Obecnie pracownicy, oprócz wynagrodzenia, oczekują dodatkowych programów motywacyjnych.

Jak spełnić oczekiwania już zatrudnionych w ramach jednej organizacji oraz potencjalnych kandydatów do pracy?

Jaki benefit będzie sprawiedliwy i wartościowy dla wszystkich, a jednocześnie pozwoli zaspokoić indywidualne potrzeby każdego pracownika?

ODPOWIEDŹ TO DAS BENEFIT PRAWNY!

like

Z badań wynika, że aż  88% ankietowanych osób
w Polsce pomoc prawną uważa za atrakcyjny benefit pracowniczy.*

* Badanie zostało zrealizowane w dn. 16-18.04.2018r. przez agencję badawczą SW Research.

Korzyści z DAS BENEFIT PRAWNY:

  • Pozytywnie wpływa na wizerunek pracodawcy w oczach zatrudnionych, a także przyciąga kandydatów do pracy.
  • Dostępny dla wszystkich pracowników bez względu na wiek, stanowisko i status rodzinny.
  • Niesie realną pomoc pracownikom w świecie zagmatwanych przepisów prawnych i niweluje zagrożenia wynikające z nieznajomości lub niezrozumienia prawa w różnych sferach życia (w domu, w drodze, w szkole, w Internecie, na urlopie, za granicą, itd.)
  • Oszczędza czas i pieniądze pracowników.