PRZEDSĄDOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Dodatkowy wariant Ubezpieczenia Spory dotyczące nieopłaconych faktur i/lub rachunków.

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie firmy|

NIERUCHOMOŚCI

Spory dotyczące ubezpieczenia nieruchomości Spory dotyczące praw rzeczowych do nieruchomości Spory z Państwową Inspekcją Pracy

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie firmy|

UMOWY NA POTRZEBY WŁASNE

Spory dotyczące majątku firmy Spory dotyczące umów na usługi Spory dotyczące umów ubezpieczeniowych Spory z kontrahentami Spory z jednostkami administracyjnymi (ZUS, US, itp.)

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie firmy|

TWOJA FIRMA LUB WOLNY ZAWÓD

Dochodzenie odszkodowań bezpośrednio od sprawców szkód Spory z tytułu pomówień o źle świadczonych usługach przez firmę Spory z tytułu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszanych przez firmę Sprawy karne i wykroczeniowe właścicieli firmy Sądowe spory podatkowe dotyczące rozliczeń firmy z Urzędem Skarbowym lub ZUS Spory z organami Administracji Publicznej, np. UOKiK, PHZ, SANEPID i innymi

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie firmy|

POJAZD

Spory dotyczące umów, np. reklamacje, naprawy Dochodzenie odszkodowań za szkody w pojeździe Dochodzenie odszkodowań dla kierowcy i pasażerów Spory dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych Sprawy karne i wykończeniowe, będące następstwem wypadku z udziałem ubezpieczonego pojazdu Sądowe spory dotyczące pojazdu

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie firmy|