NIELIMITOWANE PORADY PRAWNE

Decydując się na Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w D.A.S. otrzymujesz unikalną ofertę nielimitowanych porad prawnych.

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie pojazdu|

PRZEDSĄDOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Dodatkowy wariant Ubezpieczenia Spory dotyczące nieopłaconych faktur i/lub rachunków.

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie firmy|

NIERUCHOMOŚCI

Spory dotyczące ubezpieczenia nieruchomości Spory dotyczące praw rzeczowych do nieruchomości Spory z Państwową Inspekcją Pracy

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie firmy|

UMOWY NA POTRZEBY WŁASNE

Spory dotyczące majątku firmy Spory dotyczące umów na usługi Spory dotyczące umów ubezpieczeniowych Spory z kontrahentami Spory z jednostkami administracyjnymi (ZUS, US, itp.)

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie firmy|

TWOJA FIRMA LUB WOLNY ZAWÓD

Dochodzenie odszkodowań bezpośrednio od sprawców szkód Spory z tytułu pomówień o źle świadczonych usługach przez firmę Spory z tytułu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszanych przez firmę Sprawy karne i wykroczeniowe właścicieli firmy Sądowe spory podatkowe dotyczące rozliczeń firmy z Urzędem Skarbowym lub ZUS Spory z organami Administracji Publicznej, np. UOKiK, PHZ, SANEPID i innymi

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie firmy|

POJAZD

Spory dotyczące umów, np. reklamacje, naprawy Dochodzenie odszkodowań za szkody w pojeździe Dochodzenie odszkodowań dla kierowcy i pasażerów Spory dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych Sprawy karne i wykończeniowe, będące następstwem wypadku z udziałem ubezpieczonego pojazdu Sądowe spory dotyczące pojazdu

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie firmy|

PRACA

Nierówne traktowanie w pracy? Mobbing? Niesłuszne zwolnienie? Niewypłacone wynagrodzenie za nadgodziny?

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie w życiu|

UMOWY NA POTRZEBY WŁASNE

Sprzedawca nie chce uznać reklamacji w ramach gwarancji? Spór związany umową na usługi? Spór z ubezpieczycielem?

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie w życiu|

POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Zanim pójdziesz do sądu, spróbuj się porozumieć. Chcąc uniknąć stresu oraz długiego procesu sądowego, warto podjąć mediację. W obecności bezstronnego mediatora, można szybciej zawrzeć ugodę.

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie w życiu|

POJAZD

Obrona w nieumyślnych sprawach karnych i wykończeniowych dla kierowcy i pasażerów. Spór z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy kolizji. Niesłuszne zatrzymanie Prawa Jazdy lub Dowodu Rejestracyjnego.

Opublikowane przez das_admin| 7 lipca, 2016|Ubezpieczenie w życiu|