5 grudnia 2019

Case study

Problem z reklamacją

Klient DAS, Pan Adam kupił nowy aparat fotograficzny, który zepsuł się już po 3 miesiącach od zakupu. Sklep odmówił naprawy, tłumacząc, że uszkodzenie wynika z nieprawidłowego użytkowania sprzętu. Pan Adam zwrócił się z tym problemem do DAS, którego przedstawiciele zidentyfikowali stan prawny w tej sytuacji i wskazali, że sprzedawca aparatu odpowiada za jego wady fizyczne z tytułu rękojmi i nie zaszły przesłanki wykluczające go z tej odpowiedzialności.

DAS pomógł Panu Adamowi sformułować pisemny wniosek o reklamację. Sprzedawca nadal odmawiał naprawy. DAS sfinansował więc Panu Adamowi honorarium prawnika, który wystąpił do sprzedawcy z pismem przedsądowym, co skłoniło go do zmiany swojego wcześniejszego stanowiska.

Gdyby sprawa skończyła się w sądzie, Pan Adam nie musiałby się martwić o koszty reprezentacji prawnika ani o opłaty sądowe, koszty powołania biegłego lub rzeczoznawcy, bo sfinansowałoby je ubezpieczenie prawne DAS.

Prawny newsletter

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na naszym blogu oraz ciekawostkach prawnych? Zapisz się na naszą listę!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adresu e-mail i mojego imienia przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., w celu przesyłania mi newsletteru zawierającego informacje handlowe.