OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU:

  1. Na swoim komputerze powinieneś mieć zainstalowane i uruchomione: oprogramowanie antywirusowe posiadające aktualną bazę sygnatur wirusów zaporę ogniową (ang. firewall) posiadającą najnowsze polisy i reguły narzędzia wykrywające złośliwe oprogramowanie (malware, spyware, trojan, keylogger, itp.).
  2. Aktualizuj jak najczęściej swój system operacyjny oraz używane aplikacje internetowe (przeglądarki, klientów poczty itp.) instalując publikowane przez producentów poprawki korygujące luki i błędy w systemie operacyjnym i aplikacjach. Korzystaj ze znanych i zabezpieczonych stron producentów publikujących poprawki.
  3. Zachowuj ostrożność podczas kopiowania plików z Internetu czy otwierania załączników do wiadomości e-mail, bez względu na to od kogo one pochodzą.
  4. Nie instaluj nieznanych programów otrzymanych pocztą elektroniczną lub pobranych z podejrzanych witryn www.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE STRON D.A.S.
  1. Nie zapisuj nigdzie poufnych danych, szczególnie w plikach na komputerze.
  2. Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości e-mailowe, których nadawcy proszą Cię o ujawnienie czy zweryfikowanie danych osobowych oraz poufnych informacji.

ZALECANA KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK DO STRON D.A.S.
  1. Do korzystania ze stron D.A.S. zalecamy używanie przeglądarek: Internet Explorer 6 lub 7, Mozilla Firefox 2, Opera 9 lub ich nowszych wersji.
  2. Dopuszczamy możliwość korzystania ze strony D.A.S z innych przeglądarek pod warunkiem spełnienia następujących wymogów: włączona obsługa java script włączona obsługa tymczasowych plików typu cookie.
  3. Zalecamy instalację najnowszych poprawek do posiadanej przeglądarki internetowej. Pozwala to na zabezpieczenie jej przed wykrytymi słabościami i potencjalnymi niebezpieczeństwami.
  4. Upewnij się, że w używanej przez Ciebie przeglądarce aktywna jest obsługa plików typu cookie oraz że strona D.A.S. nie ma zablokowanych ustawień dla plików tymczasowych.