30 czerwca 2023

Bez kategorii

Szanowni Państwo, D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z dniem 1 września 2021 roku rozpoczęło proces likwidacji spółki

Szanowni Państwo,
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z dniem 1 września 2021 roku rozpoczęło proces likwidacji spółki. W związku z przygotowaniem do zakończenia dobrowolnej likwidacji Spółki w dniu 28 kwietnia 2023 roku, Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zatwierdzeniu transakcji przeniesienia całości portfela ubezpieczeń oraz transakcji przeniesienia całości portfela reasekuracji D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

W związku z powyższym, z dniem 30 czerwca 2023 roku, D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji zakończyło obsługę szkód oraz umów ubezpieczenia i programów reasekuracyjnych, która od 30 czerwca jest kontynuowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Więcej informacji i dane kontaktowe znajdują się na https://www.ergohestia.pl/das/

Wszyscy klienci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji mają zapewnioną obsługę zgłoszonych oraz nowo zgłoszonych szkód, która będzie realizowana przez STU ERGO Hestia S.A. zgodnie z najwyższymi standardami naszej Grupy Kapitałowej ERGO.

Zespół D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji