1 września 2021

Aktualności

Proces Likwidacji Spółki

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z dniem 1 września 2021 roku rozpoczyna proces likwidacji. Tym samym oficjalna nazwa firmy zmienia się na: D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji.
W całym procesie interesy ubezpieczonych zostaną w pełni zabezpieczone. Zapewniamy również, że wszystkie sprawy prowadzone w ramach ubezpieczenia będą finansowane do końca, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Zdarzenia ubezpieczeniowe, które wystąpią w okresie obowiązywania polisy, będą likwidowane zgodnie z umową. Nie zmieni się też sposób finansowania ani obsługi takich spraw.
Natomiast z mocy prawa, Towarzystwo będąc w stanie likwidacji, nie może już prowadzić sprzedaży ani odnawiać polis. Polisy wygasną więc automatycznie w terminie określonym w umowie ubezpieczenia (bez możliwości odnowienia na kolejny okres ubezpieczenia). Procedura ta nie będzie wymagała zaangażowania po stronie ubezpieczonego.
Sam proces wygaszania działalności firmy będzie następował stopniowo aż do 2023 r. Po zakończeniu procesu likwidacji firmy, obsługę pozostałych spraw przejmie ERGO Hestia, która zadba o realizację niezamkniętych do tego czasu spraw i zobowiązań. Spółka, pomimo otwarcia procesu likwidacji nadal podlega nadzorowi KNF.
Naszym Klientom dziękujemy za korzystanie z naszych usług i za obdarzenie nas zaufaniem. W razie pytań związanych z procesem likwidacji firmy czy posiadaną umową ubezpieczenia, nasi pracownicy pozostają do dyspozycji pod adresem e-mailowym das@das.pl lub pod numerem 22 453 00 00 (w godz. 09:00-17:00).
Z wyrazami szacunku,
Likwidatorzy D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.